يکشنبه 26 فروردين 1403 شمسی /4/14/2024 11:16:28 PM
آمار صادرات و واردات معدنی در سال‌گذشته بررسی شد

تراز تجاری بخش معدن در ۱۱ماهه ۱۴۰۲ به‌میزان ۶‌میلیارد و ۱۷۷‌میلیون دلار مثبت است. بررسی‏‏‏‏‌ آمار صادرات و واردات معدنی در ۱۱ماهه ۱۴۰۲ حاکی از آن است که در این مدت صادرات معدن و صنایع معدنی به میزان ۱۲‌میلیارد و ۲۸۹‌میلیون دلار به وزن ۵۷.۹۷۹‌هزار ‌تن بوده‌ است. 
تصویر تجارت معدن در ۱۴۰۲

در این مدت واردات معدنی به میزان ۶‌میلیارد و ۱۱۳‌میلیون دلار و به وزن ۴.۴۳۵‌هزار‌ تن بوده‌است. براین اساس تراز تجاری در این بخش ۶‌میلیارد و ۱۷۷‌میلیون دلار از لحاظ ارزشی و ۵۳.۵۴۴‌هزار ‌تن به لحاظ وزنی مثبت بوده‌ است.
معدن و صنایع معدنی ۲۸‌درصد ارزش صادرات در۱۱‌ماهه ۱۴۰۲ را شامل شده‌است. صادرات معدنی در این مدت ۱۲‌میلیارد و ۲۸۹‌میلیون دلار بوده که نسبت به ۱۰‌میلیارد و ۹۲۹‌میلیون دلار مدت مشابه سال‌گذشته، به لحاظ ارزشی۱۲‌درصد و به لحاظ وزنی ۳۴‌درصد رشد داشته‌است.

صادرات معدنی به تفکیک بخش‌های عمده و گروه‌های کالایی
بررسی صادرات معدنی به تفکیک بخش‌های عمده و گروه‌های کالایی طی یازده‌ماهه ۱۴۰۲حاکی از آن است که صنایع معدنی فلزی سهم ارزشی ۲۰‌درصدی، صنایع معدنی غیرفلزی سهم ۲.۶‌درصدی و بخش معدن سهم ۴.۸‌درصدی از صادرات کل کشور در این مدت داشته‌است که در مجموع سهم بخش معدن از صادرات به ۲۷.۴‌درصد رسیده‌است. در بخش صنایع معدنی فلزی، شمش فولاد سهم ۷.۶‌درصدی، سایر صنایع معدنی فلزی سهم ۳.۳درصدی، محصولات طویل فولادی سهم ۳.۲‌درصدی، شمش آلومینیوم سهم ۱.۵‌درصدی، کاتد مس سهم ۱.۴‌درصدی، شمش روی سهم ۰.۸‌درصدی، آهن‌اسفنجی سهم ۰.۸‌درصدی، محصولات تخت فولادی سهم ۰.۶‌درصدی، فروآلیاژها سهم ۰.۳‌درصدی، فولادی لوله و پروفیل سهم ۰.۳‌درصدی، شمش سرب سهم ۰.۱‌درصدی از صادرات کل داشته‌‌‌‌‌اند. در بخش صنایع معدنی غیرفلزی نیز کاشی و سرامیک سهم ۰.۷‌درصدی، کلینکر سهم ۰.۴‌درصدی، سنگ ساختمامی سهم ۰.۴‌درصدی، سایر صنایع معدنی غیرفلزی سهم ۰.۴‌درصدی، سیمان سهم۰.۴‌درصدی، شیشه ساختمانی سهم ۰.۲‌درصدی، چینی بهداشتی سهم ۰.۱‌درصدی از صادرات داشته‌است. همچنین در بخش معدن، سنگ و کنسانتره آهن سهم ۳.۸درصدی، سایر معدن سهم ۰.۸‌درصدی و سنگ و کنسانتره مس سهم ۰.۲‌درصدی از صادرات۱۱‌ماهه داشته‌‌‌‌‌اند.

مقاصد صادراتی بخش معدن
بررسی مقاصد صادراتی بخش معدن حاکی از آن است که چین با سهم ۳۰‌درصدی همچنان شریک اول تجاری کشور است. بعد از چین عراق با سهم ۱۹‌درصدی، ترکیه با سهم ۱۰درصدی، امارات‌متحده‌عربی با سهم ۹‌درصدی، عمان با سهم ۶درصدی، اندونزی با سهم ۵‌درصدی و سایر کشورها با سهم ۲۱‌درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار داشته‌‌‌‌‌اند. بررسی صادرات به چین حاکی از آن است که صادرات معدنی به این کشور شامل شمش فولاد با سهم ۸‌درصدی و سنگ و کنسانتره آهن با سهم ۱۲‌درصدی است. همچنین صادرات معدنی به عراق شامل صنایع معدنی فلزی با سهم ۲۰‌درصدی و صنایع معدنی فلزی با سهم ۷‌درصدی است. صادرات به امارات نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم ۱۷‌درصدی است. صادرات به ترکیه نیز شامل شمش آلومینیوم با سهم ۱۰‌درصدی، سایر صنایع معدنی فلزی با سهم ۸‌درصدی، شمش روی با سهم ۶ درصدی، شمش فولاد با سهم ۳‌درصدی است. صادرات به هند نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم ۱۱‌درصدی است. صادرات به پاکستان نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم ۱۲‌درصدی است. صادرات معدنی به افغانستان نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم ۱۱‌درصدی و صنایع معدنی غیرفلزی با سهم ۴‌درصدی است.

صادرات به عمان نیز شامل سهم ۴۰‌درصدی شمش فولاد، سهم ۷‌درصدی سنگ و کنسانتره آهن، سهم ۵‌درصدی کود اوره و سهم ۳‌درصدی آهن‌اسفنجی است. صادرات معدنی به فدراسیون‌روسیه نیز شامل سهم ۴‌درصدی صنایع معدنی غیرفلزی است. صادرات معدنی به اندونزی نیز شامل صادرات ۹۳‌درصدی شمش فولاد به این کشور در ۱۱‌ماهه ۱۴۰۲ است.

واردات معدنی در ۱۱‌ماهه ۱۴۰۲
بررسی آمار واردات در یازده ماه سالی که گذشت حاکی از آن است که معدن و صنایع معدنی سهم ۱۰درصدی از واردات کل کشور داشته‌است. در ۱۱‌ماهه ۱۴۰۲؛ واردات بخش معدن به ارزش ۶‌میلیارد و ۱۱۳‌میلیون دلار به وزن ۴.۴۳۵‌هزار‌تن بوده‌است. واردات این بخش د ر مدت مشابه سال‌قبل، به ارزش ۴‌میلیارد و ۳۲۵‌میلیون دلار به وزن ۳.۷۰۲‌هزار‌تن بوده که براین اساس واردات معدنی طی یک سال‌۴۱درصد از لحاظ ارزشی و ۲۰‌درصد به لحاظ وزنی افزایش داشته‌است.

مبادی وارداتی بخش معدن
بررسی مبادی وارداتی بخش معدن حاکی از آن است که چین با سهم ۳۴‌درصدی اصلی‌ترین شریک معدنی است.

بعد از چین، امارات‌متحده‌عربی با سهم ۲۵‌درصدی، ترکیه با سهم ۱۷‌درصدی، عراق با سهم ۷‌درصدی، هنگ‌کنگ با سهم ۴‌درصدی، عمان با سهم ۳‌درصدی و سایر کشورها با سهم ۱۰‌درصدی قرار داشته‌‌‌‌‌اند. واردات معدنی از چین شامل صنایع معدنی فلزی با سهم ۹‌درصدی از واردات از این کشور است.

وارد ات از ترکیه نیز شامل سنگ‌ها و فلزات گرانبها و نیمه‌گرانبها با سهم ۹‌درصدی و صنایع معدنی فلزی یا سهم ۵‌درصدی است.واردات معدنی از هند نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم ۳‌درصدی است. واردات معدنی از عمان نیز شامل سهم ۱۷‌درصدی بخش معدن و سهم ۵درصدی صنایع معدنی فلزی است.

واردات معدن به تفکیک بخش‌های عمده و گروه‌های کالایی
بررسی واردات به تفکیک بخش‌های عمده و گروه‌های کالایی نشان می‌دهد؛ صنایع معدنی فلزی سهم ۵.۴‌درصدی، صنایع معدنی غیرفلزی سهم ۰.۶‌درصدی و معدن سهم ۱.۴‌درصدی از واردات کل کشور در ۱۱‌ماهه ۱۴۰۲ داشته‌‌‌‌‌اند.

براین اساس در بخش صنایع معدنی فلزی، محصولات تخت فولادی سهم ۲.۳‌درصدی، سایر صنایع معدنی فلزی سهم ۲.۲‌درصدی، فروآلیاژها سهم ۰.۴درصدی، شمش آلومینیوم سهم ۰.۲‌درصدی، محصولات طویل فولادی سهم ۰.۲‌درصدی، فولادی لوله و پروفیل سهم۰.۰۳‌درصدی، شمش سرب سهم ۰.۰۲‌درصدی و شمش فولاد سهم ۰.۰۱‌درصدی از واردات ۱۱‌ماهه داشته‌‌‌‌‌اند.

بررسی واردات صنایع معدنی غیرفلزی نیز شامل سایر صنایع معدنی غیرفلزی با سهم ۰.۵‌درصدی، شیشه ساختمانی با سهم ۰.۰۱‌درصدی، سیمان با سهم ۰.۰۱‌درصدی، سنگ ساختمانی با سهم ۰.۰۱‌درصدی و کلینکر با سهم ۰.۰۰۱‌درصدی است.

بررسی واردات بخش معدن نیز شامل سایر معدن با سهم ۱.۴‌درصدی، سنگ و کنسانتره مس با سهم ۰.۰۰۶ است. همچنین فلزات گرانبها سهم ۲.۸‌درصدی از واردات بخش معدن داشته‌‌‌‌‌اند.
منبع: دنیای اقتصادمطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین