شنبه 30 تير 1403 شمسی /7/20/2024 11:09:17 AM
بیرونیت کارنامه فولاد هرمزگان در دو ماه ابتدایی امسال را بررسی کرد

فولاد هرمزگان با ارائه گزارشی به سامانه کدال بورس، جزئیات عملکرد خود در دو ماه نخست امسال را به اطلاع سهامداران رسانده است.
فولادهرمزگان؛ صعود در تولید، نزول در فروش

به گزارش خبرنگار بیرونیت، فولادهرمزگان جنوب که با نماد "هرمز" در بورس حضور دارد، در گزارش منتشره از رشد تولید و درآمد داخلی خود خبر داده، با این حال فروش این شرکت افت کرده است.

هرمزگانی ها در فروردین و اردیبهشت امسال تولیدی بالغ بر 705 هزار و 640 تن داشته اند که در مقایسه با دو ماه مشابه پارسال با تولید 653 هزار و 472 تن رشد حدودا هشت درصدی را نشان می دهد.

محصولات تولیدی فولاد هرمزگان در دو ماه ابتدایی امسال شامل اسلب، آهن اسفنجی، بریکت و آهک بوده است. در این بین، تولید آهک افت کرده، اما هرمزگانی ها اسلب ،آهن اسفنجی و بریکت بیشتری نسبت به فروردین و اردیبهشت پارسال تولید کرده اند.

بیشترین تولید اما به آهن اسفنجی مربوط می شود. فولاد هرمزگان در بازه زمانی تحت بررسی بالغ بر 343 هزار و 380 تن آهن اسفنجی را تولید کرده که در مقایسه با دو ماه نخست پارسال با عدد نزدیک به 315 هزار تن،  حدود 9 درصد رشد را نشان می دهد.

اما تولید اسلب در فولاد هرمزگان طی دو ماه ابتدایی امسال به بالای 323 هزار و 300 تن رسیده است. با در نظر گرفتن تولید حدودا 313 هزار تنی دو ماه مشابه پارسال، فولاد هرمزگان توانسته بالغ بر 10 هزار تن اسلب بیشتری را به تولید برساند.

فولاد هرمزگان در تولید بریکت نیز با رشد مواجه بوده، چه آنکه توانسته تولید این محصول را از سه هزار و 295 تن در فروردین و اردیبهشت پارسال به 18 هزار و 488 تن برساند. این در حالی است که تولید آهک در فولاد هرمزگان افتی حدودا 10 درصدی را  ثبت کرده است. تولید آهک در این شرکت طی دو ماه ابتدایی امسال 20 هزار و 420 تن بوده است.

نگاهی اما به فروش فولاد هرمزگان در دو ماه ابتدایی امسال بیندازیم. آمار منتشره در کدال نشان می دهد فروش داخلی این شرکت در بازه زمانی موردنظر 126 هزار و 151 تن بوده است.

با توجه به آمار فروش فروردین و اردیبهشت پارسال -137 هزار و 259 تن- فولاد هرمزگان افت هشت درصدی را به ثبت رسانده است.

با این حال اما درآمد فروش داخلی فولاد هرمزگان نیز در دو ماه ابتدایی امسال رشد کرده، به نحوی که از بالای دو هزار و 750 میلیارد تومان به بیش از سه هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حساب، درآمد فروش فولاد هرمزگان در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به دو ماه مشابه سال گذشته، رشد بیش از 10 درصدی داشته است.

تنها محصول فروخته شده فولاد هرمزگان در دو ماه ابتدایی امسال "اسلب" بوده که در هر تن با قیمت 24 میلیون تومان به فروش رفته است.

فولاد هرمزگان اما در صادرات نیز فعال است. این شرکت در فروردین و اردیبهشت امسال 96 هزار و 372 تن فروش صادراتی داشته که باز هم به اسلب مربوط می شود. در مقایسه با دو ماه نخست پارسال، فروش صادراتی فولاد هرمزگان حدود 31 درصد افت کرده است.

درآمد هرمزگانی ها از فروش خارجی اسلب در دو ماه ابتدایی امسال، بالغ بر هزار و 950 میلیارد تومان بوده است. در مقایسه با مدت مشابه پارسال درآمد حاصل از فروش صادراتی این شرکت بیش از 25 درصد افت کرده است.

 

 

  

 

 

 

 مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین